• Kình Thiên Kiếm Đế
  • Tác giả: Đế Kiếm Nhất
  • Trạng thái: Đang ra
  • Số chương: 4830
  • Chương cuối: Chương 4850
  • Thể loại: Tiên Hiệp

Kình Thiên Kiếm Đế

Đánh giá: (2.4/5)
Một đời thiếu niên anh hào, nghịch thiên quật khởi, thải thiên kiêu, chiến đấu quần hùng, giết quần ma, diệt chúng thần, một đường nghịch chiến, thành tựu tuyệt thế kiếm đế!

“Thế giới này, nhất định lạnh run dưới chân ta!”
(Xem thêm)
Truyện Tiên Hiệp hay
2
3
4
5
7
8
9
10
1
2
3
4
6
7
8
9
10